sate

roti jala
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
G-601VBDF9PQ